Ugledni čas- Who, where, when

POSETA UGLEDNOM ČASU

 Datum-3.11.2014.

Nastavni predmet- Engleski jezik

Razred-četvrti

Nastavnik –Mirjana Marić

Nastavna jedinica- Who, Where, When?-a song; Present Simple questions

Tip časa- utvrđivanje

U uvodnom delu časa nastavnik je na tabli nacrtao ukrštenicu u vezi sa uobičajenim glagolima u Present Simple Tense-u.  Zatim je pročitao definicije, a učenici su pogađali koji je glagol u pitanju. Jedan po jedan učenik izlazio je na tablu i pisao tačne odgovore u datoj ukrštenici. Tako je nastavnik na zanimljiv način privukao pažnju i motivisao decu za čas.

U središnjem delu časa , učenici su dobili papir sa slikama. Na osnovu slika pogađali su  o čemu će se raditi u pesmi. Slušali su pesmu Who, Where, When? i stavljali sličice u odgovarajući redosled. Nakon toga učenici su stavljali  reči u odgovarajući redosled da bi dobili tačna pitanja  na date odgovore u Present Simple Tense-u. Pitanja predstavljaju stihove pesme Who, Where, When? Prvi put učenici su slušali i proveravali pitanja, a drugi put su slušali i pevali pesmu. Nastavnik je zatim podelio đake u parove, tako da su sada čitali pesmu u paru kao dijalog. Nastavnik je u ovom delu časa imao ulogu voditelja i posmatrača-procenjivao je tačnost odgovora, ispravljao netačne i pojašnjavao nejasne odgovore.

U završnom delu časa učenici su u paru igrali igru Bingo. Na papirićima su imali po  9 pitanja sa who, where, when. Nastavnik je čitao odgovore. Par koji je prvi dobio 3 tačna odovora, dobio je binga i nagradu od nastavnika. Na kraju časa učenici su još jednom otpevali pesmicu. Nastavnik im je za domaći zadao da napišu sličnu pesmu o svom drugu ili drugarici.

ZAPAŽANJA SA ČASA

Ostvareni su svi planirani ciljevi i zadaci časa. Atmosfera na času bila je radna, vesela i podsticajna. Svi učenici su bili aktivni. Nastavnik je hvalio učenike koji su davali tačne odgovore, ali i ohrabrivao učenike koji su pravili greške. Nastavnik je uspeo da kroz pesmu i igru uvrdi tešku nastavnu jedinicu, a deca nisu ni bila svesna da je ceo čas bio posvećen gramatici- redu reči u upitnim rečenicama u Sadašnjem prostom vremenu. Tako je nastavnik ispoštovao didaktičko-metodičke preporuke da se u nižim razredim grmatika ne objašnjava na direktan, već na indirektan način.

Sugestija-tokom rada u paru ili grupi učenicima bi trebalo skrenuti pažnju da slušaju odgovore ostalih učenika i objašnjenja nastavnika, a ne samo da se usredsrede na osvajanje boda i pobede.

Času prisustvovali – Svetlana Vujinović i Sanja Davidović.

Ovim se potvrđuje da je Mirjana Marić ostvarila 8 sati, a prisutni 2 sata.

Prisutni

_______________________

_______________________

Advertisements

Блог на WordPress.com.

Горе ↑

%d bloggers like this: