Ugledni čas- My Town

Ugledni čas

-priprema-

 • Nastavna jedinica: Coursework: All about me and my town
 • Redni broj časa: 47
 • Tip časa: utvrđivanje
 • Oblik rada: frontalni, individualni, rad u paru
 • Metod rada: dijaloški, ilustrativni, audio-vizuelni

Ciljevi časa:    Usvajanje i primena  vokabulara vezanog za lokacije i objekte u gradu, vežbanje glagolskih konstrukcija: there is/there are, I can… i  predloga near kao i njihova upotreba u rečenici. Razvijanje veštine slušanja. Upoznavanje učenika sa korišćenjem savremene tehnike i različitih izvora informacija na časovima stranog jezika.  Osposobnjavanje učenika za čitanje mape i  pisanje kraćeg sastava na engleskom jeziku.

 • Uvodni deo
 • Igra vešala-učenici pogađaju reč koja se odnosi na grad (hospital)

Učenici slušaju nastavnika i ponavljaju reči koje čuju (slajd 2)

Proveravamo domaći- jedna grupa uzima papiriće sa definicijama, a druga  sa slikama tih predmeta/mesta. Jedan učenik čita definiciju, a drugi pokazuje odgovarajuću sličicu.

 • Glavni deo

Učenici na video bimu vide rečenice o našem gradu. Kroz razgovor utvrđujemo koje su rečenice tačne. Učenici ih zapisuju.(slajd 3)

Na osnovu prethodnih rečenica učenici popunjavaju tabelu sa novom gramatičkom strukturom.(slajd 4)

Učenici u parovima vode dijalog o objektima i lokacijama u našem gradu. Is there a post office in our town? Yes, there is. (slajd 5)

 • What can/can’t you do in Čačak? Pišu šta mogu a šta ne da rade u svom gradu.
 • Gledaju mapu Eksitera i pronalaze Barnijev stan (slajd 6). Nastavnik pita šta je blizu Barnijevog stana. Is there a cinema/sports centre /church near his flat? Na CD—u slušaju šta Barni vidi i čuje iz svog stana.
 • Pitaju jedni druge šta oni vide i čuju ujutru kada se probude i šta vide kada pogledaju kroz prozor.
 • Završni deo
 • Gledaju slajd broj 7 i pogađaju znamenitosti grada Čačka
 • Domaći-zamišljaju da su na najvišoj zgradi u Čačku. Opisuju šta mogu odatle da vide.

My town ppt

Nastavnik: Mirjana Marić

 

Advertisements

Блог на WordPress.com.

Горе ↑

%d bloggers like this: