Tematski čas

TEMATSKI ČAS

3. razred

 

Uvodni deo

Nastavnik predstavlja nove reči (book, pencil, pen, ruler, rubber, schoolbag) uz pomoć fleš kartica. Učenici slušaju i ponavljaju ove pojmove, a zatim nastavnik koristi vežbu da proveri da li su učenici zapamtili njihova značenja.

Učenici pogađaju koja kartica nedostaje u nizu.

Nastavnik crta reči u vazduhu, a učenici pogađaju šta je šta, a nakon toga jedan učenik crta jedan pojam na leđima druga ispred sebe, a drug pogađa šta je učenik nacrtao.

Središnji deo časa

Na osnovu zvuka koji čuju, učenici pogađaju šta se krije u nastavnikovoj kutiji. U kutiji su lopta, olovka, knjiga, gumica i rezač.

Učenici popunjavaju osmosmerku u okviru koje imaju zadatak da pronađu sledeće reči: blackboard, books, classroom, crayons, desk, friends, paint, pencil, playground, read, table, teacher, toys, whiteboard i write.

U ovom delu časa učenici rešavaju ukrštenicu sa slikama. Nacrtani su sledeći pojmovi: olovka, lenjir, klupa, knjige, gumica i bojice.

Sada učenici pogađaju asocijaciju. Konačno rešenje je SCHOOL.

Završni deo časa:

Sledi kviz o školi koji je koncipiran kao kviz „Milioner“. Nastavnik postavlja jedno pitanje i daje 4 ponuđena odgovora. Prvi učenik koji se javi i pogodi tačan odgovor seda na „vruću“ stolicu. Isti đak ima pravo i pomoć prijatelja iz razreda, publike i pola-pola. Đak koji pogodi prvih 5 pitanja dobija na poklon olovku, za 10 tačnih odgovora dobija se lenjir, a za svih 15 tačnih odgovora pernica.

Nastavnik:

Mirjana Marić

14.10.2014.

Goračići

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Горе ↑

%d bloggers like this: