Izveštaj sa uglednog časa održanog 05.04.2017.

Ugledni čas 6. razred -izveštaj- U sredu 5.04.2017. održan je ugledni čas iz engleskog jezika. Času su prisustvovale 3 učenice iz Pariza. Na samom početku časa nastavnica je pregledala domaći, a zatim je sa učenicima obnovila vokabular iz oblasti poslova, hobija, meseca u godini, filmova i školskih predmeta. Zatim su učenici dobili zadatak da dopune... Continue Reading →

Advertisements

Izveštaj sa javnog časa posvećenog „Evrpskom danu jezika“

Ugledni čas Izveštaj sa javnog časa posvećenog  “Evropskom danu jezika“   Javni čas posvećen  “Evropskom danu jezika“ održan je 23. 09.2015. u OŠ “Goračići”. Evropski dan jezika ustanovljen u Savetu Evrope 2001. obeležava se 26.-og septembra radi skretanja pažnje javnosti na jezičko bogatstvo starog kontinenta, kao i na potrebu učenja stranih jezika , kako bi... Continue Reading →

Ugledni čas – Evropski dan jezika

EVROPSKI DAN JEZIKA Evropski dan jezika obeležava se svake godine 26. septembra. Ovaj dan proslavlja se od 2001. godine da bi se podsetila javnost na važnost učenja jezika, s ciljem povećanja višejezičnosti i međukulturnog razumevanja. Branka Trnavac, nastavnica ruskog jezika pripremila je u saradnji sa djacima i koleginicom Natašom Koprivicom izvanredno ilustrovane panoe o evropskim... Continue Reading →

Ugledni čas – Colin in Computerland

Priprema za čas   OŠ"Ivan Milutinović"                       Razred: treći Predmet: Engleski jezik                  Redni broj časa: 68   Nastavna tema: "Colin in Computerland" Nastavna jedinica: "The Gold Robber", Part 4; Nastavne jedinice koje direktno prethode ovoj lekciji su "The Gold Robber", Part 1, Part 2 i Part 3, a... Continue Reading →

Ugledni čas – Animals

Ugledni čas 4. razred Nastavana jedinica: Animals Tip časa: utvrđivanje Korelacija: geografija, priroda i društvo, muzičko, likovno Nastavna sredstva: štampani materijal, CD, igračke u obliku životinja Uvodni deo: Let’s play a memory game. Say the animal (each pupil repeats the previous animal and adds another one). The teacher writes the animals on the board. We... Continue Reading →

Ugledni čas – Who, where, when?

POSETA UGLEDNOM ČASU  Datum-3.11.2014. Nastavni predmet- Engleski jezik Razred-četvrti Nastavnik –Mirjana Marić Nastavna jedinica- Who, Where, When?-a song; Present Simple questions Tip časa- utvrđivanje U uvodnom delu časa nastavnik je na tabli nacrtao ukrštenicu u vezi sa uobičajenim glagolima u Present Simple Tense-u.  Zatim je pročitao definicije, a učenici su pogađali koji je glagol u... Continue Reading →

Tematski čas – treći razred

TEMATSKI ČAS 3. razred   Uvodni deo Nastavnik predstavlja nove reči (book, pencil, pen, ruler, rubber, schoolbag) uz pomoć fleš kartica. Učenici slušaju i ponavljaju ove pojmove, a zatim nastavnik koristi vežbu da proveri da li su učenici zapamtili njihova značenja. Učenici pogađaju koja kartica nedostaje u nizu. Nastavnik crta reči u vazduhu, a učenici... Continue Reading →

Ugledni čas – My Town

Ugledni čas -priprema- Nastavna jedinica: Coursework: All about me and my town Redni broj časa: 47 Tip časa: utvrđivanje Oblik rada: frontalni, individualni, rad u paru Metod rada: dijaloški, ilustrativni, audio-vizuelni Ciljevi časa:    Usvajanje i primena  vokabulara vezanog za lokacije i objekte u gradu, vežbanje glagolskih konstrukcija: there is/there are, I can... i  predloga near... Continue Reading →

Блог на WordPress.com.

Горе ↑