O blogu

 

Zadatak nastavnika engleskog jezika nije samo u tome da učenici ovladaju vokabularom, gramatikom i sintaksom tog jezika, već i da prošire svoju opštu kulturu i budu aktivni protagonisti u interpretaciji raznih tema i dogadjaja. To znači da izbor nastavnog sadržaja, medija i didaktičkih sredstava može uticati na kvalitet same nastave. Upotreba informacionih tehnologija svakako može doprineti postizanju ovog cilja. Internet pruža mogućnost unapredjivanja komunikacije, saradnje i razmene informacija medju učenicima, nastavnicima i drugim ljudima kako unutar tako i van učionice.

Blog kao moderna oglasna tabla u nastavi engleskog jezika predstavlja savremeno sredstvo za prenošenje informacija izmedju učenika i nastavnika. Ovakav vid inovativne nastave engleskog jezika podstiče motivaciju kod učenika i omogućava im da budu aktivni učesnici u kreiranju sadržaja, komentara i video zapisa.

Na ideju o pokretanju svog bloga došla sam nakon posete nekoliko blogova svojih kolega i korišćenja njihovih aktivnosti u nastavi. Kada sam videla pozitivnu reakciju svojih učenika na ovakav vid rad, shvatila sam da bi im to svakako poboljšalo motivaciju za učenje stranog jezika i proširilo vokabular. Pored toga, na ovaj način želim da im pomognem da nadoknade propušteno gradivo sa časova koje nisu bili u prilici da pohađaju, da prate na vreme kalendar predstojećih aktivnosti na časovima, kao i da sami daju komentare i ideje za dalji rad. I naravno, sve to, uz pomoć velikog broja slika, video zapisa i igrica za učenje engleskog jezika.

Kako sam pored toga i koordinator đačkog parlamenta u školi, ovim putem želim sve učenike škole da informišem o zajedničkim odlukama i akcijama  donetim i  pokrenutim na sastancima parlamenta. Stoga jednu stranicu na blogu posvećujem radu Đačkog parlamenta.

 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Горе ↑